Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne ZGK Świebodzice sp. z o.o.”

Część jawna dokumentacji dostępna pod tym adresem:

http://www.old.swiebodzice.pl/bip-zgk/strony/01_aktualnosci_przetargi.htm

Termin składania ofert: do 17 grudnia 2018, do godz. 10.00

Uwaga: zmiana terminu na 19 grudnia 2018, godz. 10.00

Poufna część SIWZ dostępna na wniosek wykonawcy złożony za pośrednictwem poniższego formularza.

Imię i nazwisko wnioskodawcy (wymagane)

Nazwa i adres wykonawcy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest BENEFIT BROKER sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 13G, 53-238 Wrocław.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące poufnej części treści SIWZ zamawiający przesyła wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ pocztą elektroniczną na adresy, na które przesłano dokumentację części poufnej SIWZ. Pozostali wykonawcy mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące części poufnej wraz z poufną częścią dokumentacji składając wniosek za pomocą formularza dostępnego w linku poniżej.

Odpowiedzi na pytania dotyczące części jawnej SIWZ znajdują się w załącznikach dostępnych pod wskazanym wyżej adresem, pod którym udostępniono cześć jawną SIWZ.