Oferta

Nasz standard pracy doceniają w szczególności Klienci, dla których ubezpieczenia nie są tylko coroczną „akcją” aranżacji nowych polis, a którzy z ubezpieczeń
i świadczonych przez nas usług aktywnie korzystają i traktują je jako ważny element działalności. Także dla Klientów z branż wysokiego ryzyka, gdzie szkody
są rzadkie, ale potencjalnie poważne, nasz sposób pracy zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez ograniczenie ryzyka przeoczeń i luk w ochronie ubezpieczeniowej i dopracowane warunki umów ubezpieczenia. Te kryteria stały się kluczem naszej specjalizacji i nastawienia na wymagających Klientów, oczekujących nie tylko „polis na kolejny okres ubezpieczenia”, ale dla których realna ochrona i efektywna obsługa
są kluczowe dla komfortu i bezpieczeństwa działalności.

NASZE SPECJALIZACJE

Przedsiębiorstwa

_____________
Produkcja, budownictwo, przetwórstwo drewna, tworzywa sztuczne, magazynowanie, itd. to obszary działalności, gdzie ryzyka pożarowe czy techniczne są nieodłącznym elementem bieżącej działalności - ubezpieczenia dla branż podwyższonego ryzyka wymagają podwyższonej staranności i kompetencji.

Mieszkalnictwo

_____________
Sektor budynków wielomieszkaniowych to kwintesencja powtarzalnych szkód i niepowtarzalnych problemów, gdzie właściwa obsługa jest kluczem do optymalizacji kosztów i komfortu pracy,
a odpowiednie prowadzenie polis i szkód sposobem na pozytywny wizerunek u Klientów - lokatorów.

Samorządy

_____________
Koncentracja specyficznych wyzwań pozwala nam wykorzystać nasz standard usług w całej rozciągłości a wachlarz korzyści dla samorządu z naszego sposobu pracy i efektywnego wykorzystania narzędzi prawa zamówień publicznych jest wyjątkowo bogaty.

Usługi komunalne

_____________
Wodociągi i kanalizacja czy gospodarka odpadowa to działalności na styku przyrody, technologii i lokalnej społeczności oraz wyzwania dla kontroli kosztów i zarządzania ryzykiem. Zróżnicowany majątek, zwykle bogata historia przekształceń i zmian ewidencyjnych
są wyzwaniami dla zabezpieczenia skuteczności umów ubezpieczenia.

RODZAJE UBEZPIECZEŃ

Mienia

Ubezpieczenia mienia to podstawa programu ubezpieczeniowego dla firm i instytucji,
obejmująca ochronę budynków, maszyn, zapasów przed różnymi ryzykami.
To także grupa ubezpieczeń,
gdzie potencjał szkód dużej wartości jest największy.

Techniczne

Ubezpieczenia techniczne to grupa ubezpieczeń budowlano-montażowych oraz ubezpieczeń rozszerzających zakres ochrony mienia o ryzyka związane z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych oraz sprzętu elektronicznego. Liczne niuanse
i zawiłości tych ubezpieczeń wymuszają wysoką staranność przy aranżacji ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia OC chronią przed roszczeniami osób trzecich związanych z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem oraz ponoszonej w związku ze świadczonymi usługami i wprowadzanymi do obrotu produktami.
W wielu branżach to ubezpieczenie kluczowe dla stabilności funkcjonowania.

Komunalne i transportowe

Ubezpieczenie flot pojazdów w niektórych branżach
stanowią znaczną część kosztów ponoszonych
na ubezpieczenia,
często są także wymagające
pod kątem obsługowym.
Sprawna obsługa tych ubezpieczeń decyduje o komforcie funkcjonowania floty i przewoźnika.

Finansowe

Ubezpieczenia finansowe to szeroka grupa produktów
ubezpieczeniowych, obejmująca
mocno zróżnicowane produkty,
od różnych wariantów
ubezpieczenia utraty zysku,
przez gwarancje ubezpieczeniowe
po ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Pracownicze

Ochrona w grupowych ubezpieczeniach pracowniczych może obejmować szeroki zakres ochrony: następstwa nieszczęśliwych wypadków, poważne choroby, pobyt w szpitalu, operacje, niezdolność do pracy, inwalidztwo czy ryzyko zgonu. Aktualnie to także cała grupa ubezpieczeń odpowiedzialności osobistej, ochrony prawnej oraz różnorodnych pakietów od ubezpieczeń rodzinnych po zdrowotne i lecznicze.

BENEFIT BROKER sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 13G,
53-238 Wrocław
Tel.:+48 71 798 51 70