Ubezpieczyciele w przygotowywanych przez siebie dokumentach ubezpieczenia takich jak Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) zawierają najczęściej we wstępie jego treści tzw. słowniczki pojęć ubezpieczeniowych. Spełniają one podobną funkcję, jaką wykonują słowniczki ustawowe w aktach prawnych rangi ustawy, a więc mają za zadanie określić na potrzeby całego dokumentu znaczenie poszczególnych zwrotów, które wielokrotnie powtarzają się w OWU, polisach i innych dokumentach ubezpieczenia. Zwroty te najczęściej należą do zwrotów specjalistycznych przyporządkowanych do języka ubezpieczeniowego, który podobnie jak język prawny, medyczny lub techniczny rożni się w dużym stopniu pojęciowo od języka potocznego. Niosą one niebagatelne znaczenie dla ustalenia zakresu czy warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela w konkretnym przypadku.

Analizując zapisy konkretnej umowy ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę zakres pojęć występujący w definicji określonej w OWU. Jeśli idzie nawet o tak wydawałoby się oczywiste zjawiska, jak powódź, pożar czy deszcz nawalny, konieczne staje się sprawdzenie, czy aby na pewno określone zjawisko mogące być w języku potocznym bez cienia wątpliwości określonym jako powódź, pożar czy deszcz nawalny jest takim rzeczywiście w kontekście zapisów OWU. Często bowiem ich rozumienie jest w ubezpieczeniach odmienne od tego występującego w życiu codziennym…

Znanym w praktyce ubezpieczeniowej przykładem zawiłości definicyjnej jest kwestia rozróżnienia pojęcia kradzieży zwykłej (bez włamania) od kradzieży z włamaniem. Może się okazać częstokroć, że nieświadomy niczego Klient ze spokojem myśli, że dzięki posiadanej polisie jest ubezpieczony w zakresie własnego mienia od każdej kradzieży. Tymczasem wielu ubezpieczycieli wyłącza odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od kradzieży za szkody wynikłe z powodu kradzieży zwykłej, ograniczając ją wyłącznie do kradzieży z włamaniem. Te i inne wątpliwości należy badać na etapie przedkontraktowym.

Wielu wątpliwości udaje się uniknąć Klientom dzięki powierzeniu analizy dokumentów ubezpieczenia profesjonalnemu brokerowi ubezpieczeniowemu, który zna od podszewki tzw. haczyki umieszczone w definicjach ubezpieczeniowych oraz potrafi należycie ocenić skutki wiążące się z wpływem definicji na warunki ubezpieczenia.