Do naszych Klientów należą m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości, a także przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Zaufanie, jakim liczne podmioty obdarzyły nas przez lata prowadzonej przez nas działalności wpłynęły na zdobycie potrzebnego doświadczenia, które przełożyło się na opracowanie kompleksowego pakietu ofert odpowiadających zindywidualizowanym potrzebom naszych Klientów.

Dla każdej z grup potencjalnych Klientów mamy spersonalizowaną ofertę opierającą się na specyfice otoczenia faktycznego, prawnego lub technicznego, w jakim dany podmiot prowadzi działalność oraz na ocenie ryzyka, jaka za tym idzie.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładkach szczegółowych.