Ubezpieczenie utraty zysku jest formą rozszerzonej ochrony przed skutkami dużych szkód w majątku przedsiębiorstwa, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Celem tego ubezpieczenia jest zrekompensowanie utraconych przez ubezpieczającego na skutek zakłócenia lub przerwy w działalności zysków z produkcji i sprzedaży towarów i usług, oraz pokrycie ponoszonych przez czas przestoju kosztów stałych i zwiększonych kosztów działalności.

Ubezpieczenie to funkcjonuje jako rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (na bazie ryzyk nazwanych bądź all risks) oraz ubezpieczenia maszyn. Warunkiem otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia utraty zysku jest pokrycie z ubezpieczenia mienia szkody będącej przyczyną utraty zysków. Jest to tzw. ubezpieczenie kroczące za ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów lub ubezpieczeniem maszyn.