Dobra jakościowo i organizacyjnie obsługa Klienta to z jednej strony niezawodność, a z drugiej ograniczenie do niezbędnego minimum zaangażowania Klienta. Dziś spełnienie tych wymogów nie byłoby możliwe bez odpowiednich rozwiązań informatycznych. Dzięki wdrożonemu w naszej firmie systemowi informatycznemu Klienci zyskują szereg korzyści zapewniających sprawność bieżącej obsługi i dostęp do aktualnych informacji o stanie spraw związanych z ubezpieczeniami i nie tylko. Dostęp ten realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz poczty elektronicznej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania – wyłącznie w oparciu o ustalone uprawnienia dostępu.

Tą drogą Klient uzyskuje dostęp do informacji o stanie polis i terminie ich wygasania, płatnościach, szkodach itp. Ponadto system oferuje szereg dodatkowych funkcjonalności wykraczających poza ramy ubezpieczeń, czyniąc z niego narzędzie zarządzania i kontroli kosztów eksploatacji majątku.

Zachęcamy w tym celu do skorzystania z funkcjonalności programu MyBroker.