Świadomość zagrożeń oraz posiadanie rozwiązań pozwalających podołać finansowo i organizacyjnie zadaniu zniwelowania skutków wystąpienia tych zagrożeń zapewnia podstawowy element warunkujący stabilne funkcjonowanie – bezpieczeństwo.

Ponieważ zarówno analiza zagrożeń jak i wdrożenie odpowiedniego programu zabezpieczającego wymaga czasu oraz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, organizację ochrony ubezpieczeniowej dla Firmy najlepiej powierzyć brokerowi, który:

  • zapewni właściwe rozpoznanie zapotrzebowania Firmy na ochronę ubezpieczeniową,
  • przeprowadzi postępowanie zmierzające do wyboru najkorzystniejszej dostępnej oferty pokrycia ryzyk,
  • przedstawi zebrane oferty wraz z ich analizą pod względem merytorycznym i finansowym, rekomendacją wskazującą najwłaściwszą zdaniem brokera ofertę oraz jej uzasadnieniem
  • doprowadzi do zawarcia umów zgodnie z wybraną ofertą,
  • zapewni bieżącą obsługę zawartych umów ubezpieczenia oraz pomoc w razie szkody.

Korzystanie z usług dobrego brokera pozwala na zapewnienie właściwych jakościowo umów ubezpieczenia oraz optymalizację kosztów i ograniczenie własnego zaangażowania czasu i pracy.