W najczęściej stosowanym modelu współpracy pomiędzy Klientem, a brokerem Klient nie uiszcza wynagrodzenia na rzecz brokera. Nie oznacza to, że broker pracuje bez wynagrodzenia. Zasadą przyjętą na rynku polskim jest, że broker pobiera wynagrodzenie (kurtaż) od ubezpieczyciela, którego oferta została wybrana przez Klienta.

Wynagrodzenie to zwykle określone jest procentowo, a jego wysokość w ramach danego rodzaju ubezpieczenia jest rynkowo ustandaryzowana – wysokość jest podobna niezależnie od ubezpieczyciela, formy zawierania umowy oraz warunków zawartej umowy.