Ubezpieczenie mienia w transporcie (krajowym i zagranicznym) w wariancie najszerszym obejmuje całość czynności związanych z przewiezieniem mienia, a więc załadunku i wyładunku, czynności przeładunkowych i magazynowaniem. Jako, że mienie w transporcie jest szczególnie narażone na uszkodzenia jak i np. kradzież, ubezpieczenie to stanowi ważne uzupełnienie ochrony. Częściowym zabezpieczeniem jest korzystanie z usług przewoźników zawodowych, ponoszących odpowiedzialność za transportowane mienie. Odpowiedzialność ta jest jednak prawnie ograniczona i nie dotyczy m.in. szkód spowodowanych siłą wyższą.