Jako firma, która postanowiła umacniać swoją pozycję na rynku w oparciu o jakość obsługi Klientów dbamy o to, aby w umowach zawieranych za naszym pośrednictwem stosowane były rozwiązania adekwatne do aktualnego stanu prawnego, warunków umów stosowanych na rynku oraz możliwości negocjacyjnych.

Jesteśmy autorem szeregu pionierskich rozwiązań w zawieranych umowach ubezpieczenia, których część z czasem przejęły inne podmioty funkcjonujące na rynku, a część stanowi nadal wyjątkowe atuty naszej oferty.

Oprócz standardowo stosowanego na rynku uzupełniania stosowanych przez ubezpieczycieli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia o klauzule brokerskie, stosujemy klauzule indywidualnie opracowywane pod konkretne OWU i realizowany przez nie cel, a także każdorazową analizę i niezbędną modyfikację OWU pod kątem potrzeb danego Klienta.

Takie podejście pozwala zagwarantować Firmie najlepsze warunki ubezpieczenia, jakie można uzyskać przy odpowiednim zaangażowaniu sił i wiedzy.