Podstawą współpracy z Klientem są dokumenty stanowiące umocowanie do reprezentowania Klienta przed zakładami ubezpieczeń, określające zakres zadań zleconych brokerowi oraz regulujące wzajemne prawa i obowiązki, tj. w szczególności:

  • Pełnomocnictwo brokerskie
  • Zlecenie brokerskie
  • Umowa brokerska

Skorzystaj z opcji Poproś o kontakt, aby uzyskać projekty dokumentów i nawiązać współpracę.