Mnogość produktów ubezpieczeniowych powoduje, że dla odmiennych celów poddawane są one różnorodnym formalnym i nieformalnym klasyfikacjom. Również dla celów niniejszego opracowania dokonamy uproszczonej klasyfikacji z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Zarówno podział, jak i stosowane nazewnictwo mają charakter umowny i nie uwzględniają m.in. klasyfikacji ustawowej. Nie mają również charakteru wyczerpującego uwzględniają jedynie wybrane, najczęściej stosowane i najistotniejsze z punktu widzenia naszych Klientów produkty ubezpieczeniowe.