Podstawowym zadaniem brokera jest przeprowadzenie ogółu czynności zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia. Tu zakres zadań każdego brokera jest zbliżony i częściowo regulowany przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Naszym celem i ambicją jest wyróżnienie się w tym obszarze starannością i zaangażowaniem, a metodą działania dogłębne rozpoznanie potrzeb i sytuacji Klienta, aby zaproponowane rozwiązania i wynegocjowane umowy ubezpieczenia były jak najbardziej zbliżone do ideału. Podstawowy proces usługi brokerskiej obejmuje:

  • Zgromadzenie danych do ubezpieczenia – jest to proces kluczowy dla jakości umów ubezpieczenia stąd nie opieramy się wyłącznie na danych otrzymanych od Klienta w odpowiedzi na zapytanie, a posługujemy się rozbudowaną metodologią gromadzenia danych i informacji.
  • Opracowanie zapytania ofertowego, a w przypadku Klientów podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, w zależności od oszacowanej wartości zamówienia i przyjętego trybu wyboru oferty – specyfikacji warunków zamówienia.
    W tym zadaniu kluczowe jest uwzględnienie wszystkich obszarów ryzyka oraz właściwy dobór oczekiwanych parametrów ubezpieczenia (sumy ubezpieczenia, klauzule dodatkowe, zapisy szczególne), szczegółowych zapisów umowy oraz ogólnie pojęta dokładność. Warunkiem kompletności i spójności opracowania jest prawidłowe wykonanie prac związanych ze zgromadzeniem i obróbką danych.
  • Negocjacje ofert z ubezpieczycielami – ten etap występuje wyłącznie w negocjacyjnym trybie gromadzenia ofert. Kluczowe jest tu doświadczenie i znajomość realiów rynkowych oraz, po raz kolejny, dokładność. To na tym etapie należy wychwycić wszelkie luki w ochronie wynikające z niestandardowych zapisów OWU lub oferty ubezpieczyciela oraz wypracować właściwe rozwiązanie.
  • Analiza ofert i opracowanie rekomendacji brokerskiej – najważniejszy „produkt” pracy brokera – jego zadaniem jest dostarczenie Klientowi wiedzy o zgromadzonych ofertach oraz danych, które pozwolą dokonać wyboru najwłaściwszej, najbardziej korzystnej oferty.
  • Doprowadzenie do wystawienia dokumentów ubezpieczenia (tzw. polis ubezpieczeniowych) zgodnie z decyzją Klienta – w przypadku wieloetapowych negocjacji liczba zmian do uwzględnienia często jest znaczna i wymaga znacznego zaangażowania.