Skuteczność ubezpieczeń zależy nie tylko od treści wynegocjowanej umowy, ale w równie wielkim stopniu od jakości danych, na podstawie których ta umowa została przygotowana oraz staranności popartej odpowiednim doświadczeniem przy jej negocjowaniu i opracowywaniu.

Ubezpieczenie to nie tylko treść polisy. Fundamentem umowy ubezpieczenia jest wiedza o ubezpieczanym majątku i obszarach działalności Klienta.

Tradycyjny model opracowywania SWZ lub zapytania ofertowego wyłącznie w oparciu o dane przygotowane przez Klienta i odpowiedzi na pytania nie zapewnia w większości przypadków wystarczającej wiedzy do opracowania kompletnych i „szczelnych” ubezpieczeń. Dlatego w naszej ocenie rolą brokera jest współdziałanie z Klientem przy przygotowaniu danych – Klient nie musi przecież wiedzieć, co jest istotne z punktu widzenia umowy ubezpieczenia i jakie są praktyczne konsekwencje przyjętych w dobrej wierze rozwiązań.

Jednostki samorządu terytorialnego to podmioty, w których występuje duża koncentracja specyficznych problemów od „OC dróg”, przez szeroki obszar gospodarki komunalnej po niuanse struktury jednostek oświatowych, ubezpieczenia dla straży pożarnej i problem pustostanów. Pomimo, że mają one charakter powtarzalny, to w każdej gminie mają nieco inną specyfikę, przez co wymagają indywidualnego podejścia i rozpoznania po to, aby ubezpieczenia po prostu działały wtedy, kiedy tego oczekujemy.

Lata doskonalenia świadczonych usług, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów istotnych dla ubezpieczeń jednostek samorządu terytorialnego pozwala nam zaoferować Państwu pakiet usług brokerskich, które stanowią dogodne rozwiązanie większości problemów związanych z ubezpieczeniami Gminy, także tych, z którymi nie mieliście Państwo jeszcze być może okazji się zetknąć.

Ów pakiet, poza opracowaniem dostosowanego do Państwa oczekiwań SWZ lub zapytania ofertowego przewiduje pełne wsparcie w procesie obsługi ubezpieczeniowej od poznania ubezpieczonych obiektów w trakcie bezpośrednich wizyt po przejęcie obsługi szkód.

Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie wyeliminować możliwość nieoczekiwanego ograniczenia bądź odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Co istotne, skrupulatne podejście do konstrukcji umów ubezpieczenia oraz skuteczność w egzekwowaniu należnych odszkodowań pozwala na optymalizację strony finansowej ubezpieczeń – zapewnienie realnej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie oczekiwanym przez Klienta przy możliwie najniższych kosztach.

Pomimo powtarzalnych zagadnień liczba i charakter specyficznych sytuacji w każdej Jednostce jest na tyle duża, że SWZ lub zapytanie ofertowe należy opracowywać indywidualnie, oczywiście jeśli za cel przyjmujemy możliwie szeroki i spójny zakres ochrony. Bezkrytyczne stosowanie szablonów niejako „w ciemno” może prowadzić do przeoczeń lub objęcia ubezpieczeniem obszarów pustego ryzyka, co w konsekwencji skutkować może nie tylko ponoszeniem zbędnych kosztów na ubezpieczenia, ale nieprzewidzianymi lukami w ubezpieczeniach, nawet pomimo włączenia pozornie „pasujących” klauzul.