Bez względu na formułę umowy, sposób zawarcia i obsługi należy mieć świadomość, że w ostatecznym rozrachunku wszystkie koszty umowy ubezpieczenia ponosi bezpośrednio lub pośrednio Klient. Wcenie ubezpieczenia zawarta jest nie tylko część, rezerwa na wypłatę ewentualnych odszkodowań, ale również koszty działalności zakładu ubezpieczeń, obsługi umowy, likwidacji szkód, koszty administracyjne oraz koszty pozyskania Klienta – doprowadzenia do zawarcia umowy.

Koszty te znajdują się w cenie ubezpieczenia niezależnie od formuły zawarcia umowy – czy to przez agenta, czy przez brokera czy bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Skorzystanie z usług brokera z zasady zatem nie powoduje, że do kosztu ubezpieczenia doliczana jest jakaś część z tego tytułu – wynagrodzenie brokera pochodzi z części składki standardowo wliczonej w cenę ubezpieczenia przeznaczonej na koszty sprzedaży. Przeciwnie, zawarcie umowy za pośrednictwem brokera, jako najbardziej konkurencyjna formuła wyboru ubezpieczyciela i negocjacji umowy zwykle jest najbardziej korzystna finansowo nawet biorąc pod uwagę zwykle szerszy zakres ubezpieczenia zawieranego za pośrednictwem brokera.

Wynagrodzenie w formie kurtażu brokerskiego przysługuje brokerowi wyłącznie z tytułu pośredniczenia w zawarciu umowy ubezpieczenia – pozostałe usługi na rzecz Klienta w ramach kompleksowej obsługi finansowane są z tego źródła.

Oferujemy jednak także możliwość skorzystania z naszych usług bez zawierania umowy ubezpieczenia, za odpłatnością realizowaną bezpośrednio przez Klienta, na atrakcyjnych warunkach finansowych.