Bez względu na formułę umowy, sposób zawarcia i obsługi należy mieć świadomość, że w ostatecznym rozrachunku wszystkie koszty umowy ubezpieczenia ponosi bezpośrednio lub pośrednio Klient. W cenie ubezpieczenia zawarta jest nie tylko część, rezerwa na wypłatę ewentualnych odszkodowań, ale również koszty działalności zakładu ubezpieczeń, obsługi umowy, likwidacji szkód, koszty administracyjne oraz koszty pozyskania Klienta – doprowadzenia do zawarcia umowy.

Koszty te znajdują się w cenie ubezpieczenia niezależnie od formuły zawarcia umowy – czy to przez agenta, czy przez brokera, czy bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Skorzystanie z usług brokera z zasady zatem nie powoduje, że do kosztu ubezpieczenia doliczana jest jakaś część z tego tytułu – wynagrodzenie brokera pochodzi z części składki standardowo wliczonej w cenę ubezpieczenia przeznaczonej na koszty sprzedaży. Przeciwnie, zawarcie umowy za pośrednictwem brokera, jako najbardziej konkurencyjna formuła wyboru ubezpieczyciela i negocjacji umowy zwykle jest najbardziej korzystna finansowo nawet biorąc pod uwagę zwykle szerszy zakres ubezpieczenia zawieranego za pośrednictwem brokera.

Wynagrodzenie w formie kurtażu brokerskiego przysługuje brokerowi wyłącznie z tytułu pośredniczenia w zawarciu umowy ubezpieczenia – pozostałe usługi na rzecz Klienta w ramach kompleksowej obsługi finansowane są z tego źródła.

Oferujemy jednak także możliwość skorzystania z naszych usług bez zawierania umowy ubezpieczenia, za odpłatnością realizowaną bezpośrednio przez Klienta, na atrakcyjnych warunkach finansowych.