Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to rodzaj ubezpieczenia dostosowany do specyfiki ryzyk związanych z eksploatacja sprzętu elektronicznego – zarówno komputerowego jak i elektronicznych urządzeń przemysłowych najczęściej oferowany na warunkach all risks. Zakres ochrony prócz szerokiego zakresu ryzyk „żywiołowych” i „kradzieżowych” obejmuje szkody związane z przyczynami elektrycznymi, przepięciami, zawilgoceniem, błędami popełnionymi w procesie produkcji, błędami w obsłudze i eksploatacji a nawet umyślnym działaniem.

Również katalog rozszerzeń tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. ubezpieczenie danych i nośników oraz ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności na skutek szkód w ubezpieczonym sprzęcie.